Zestawy do central wentylacyjnych AHU Kit

Image module

Urządzenie zwane AHU Kit jest przeznaczone do stosowania z agregatami freonowymi marki VESSER, modele VARF-H i mVARF-H, które współpracują z wymiennikami w centralach wentylacyjnych. Dopuszczalna wydajność wymiennika ciepła w AHU może wynosić od ok. 13kW do 61kW. W zestawie AHU Kit dostarczamy skrzynkę sterującą z kontrolerem pracy, okablowaniem i czujnikami temperatury oraz skrzynkę z zaworem rozprężnym i sterownik ścienny.